Herbst-Seminar-Kongress 2016

44. Interdisziplinärer
Herbst – Seminar – Kongress
für Entwicklungs- und Sozialpädiatrie
in Brixen (Südtirol)
6. bis 10. September 2016


Kultur- und Kongresszentrum "Forum Brixen"

Der Herbst-Seminar-Kongress ist beendet!